מערכת אזעקה חיווט, צנרת
דירות, מחסנים, לוגיסטיקה נקודות בברכה, מערכת חיווט מעורר על עצמו, בהתראה קצרה.
פיטר Mob Meszaros:. +36306040927
עברית