Category: Villanyszerelés

Társasházak Kezelési és használati utasítása összekötő berendezéshez

Biztonsági utasítás:

Az elektromos hálózaton szerelést, javítást kizárólag szakképzet villanyszerelő végezhet. A Plombával ellátott területeken csak az áramszolgáltató szakemberei, illetve regisztrált szerelői dolgozhatnak, áramszolgáltatói engedéllyel.

Minden szereléskor az MSZ 1585:2016 üzemi szabályzat, valamint a 72/2003. (X.29.) GKM rendelet betartásával lehet munkát végezni az elektromos hálózaton, az érintésvédelmi előírások betartása mellett.

Ne távolítsa el a plombát engedély nélkül, mert büntetést von maga után.

Ne szerelje le az elosztók, kiselosztók, fogyasztásmérők, csoportos mérők, valamint az áthúzó dobozokat és a hozzájuk tartozó burkolatokat, ha nem szakképzett villanyszerelő.

Minden fogyasztásmérő hovatartozása meg van jelölve. A lakás kiselosztó szerelésekor a villanyszerelő könnyen beazonosíthatja, mely kismegszakítókat kell lekapcsolni a biztonságos munkavégzéshez. FELKAPCSOLNI TILOS táblát kell kihelyezni a szerelés idejére, valamint LOTO kizáró eszközzel megakadályozni a hozzáférhetőséget, vagy kulccsal zárni a kezelőablakot.

A fogyasztásmérő szekrényeken lévő kis ablakot egyedi zárszerkezettel lehet ellátni, ami nem tartozéka a jelenleg kivitelezett csoportos mérő szekrénynek. Megrendelésre biztosítani tudjuk a zár beszerelését.

Általános rendelkezések:

Mindenki által kezelhető (ki-be kapcsolás) a Tűzeseti kapcsoló, a fogyasztásmérő szekrényben és a fogyasztásmérőre szerelt kiselosztóban a kismegszakítók.

A fogyasztásmérő szekrényeken található nyíló ablakok, a lakásokhoz tartozó főbiztosíték (kismegszakítók) kezelésére szolgálnak. Az ablakon lévő füleket felfelé húzzuk, miközben felfelé nyitjuk az ablakot. Amikor a kismegszakítón elvégeztük a le vagy felkapcsolást, utána mindig gondosan csukjuk vissza a kezelő ablakot a fogyasztásmérő szekrényen, hogy ne alakuljon ki páralecsapódás, ne ázzon be.

Tűzesetkor a bejárat mellett elhelyezett TŰZESETI KAPCSOLÓ „KI” feliratra fordítva a mozgató kart kapcsolhatjuk le a Társasházat az elektromos hálózatról.

A visszakapcsolást a „BE” feliratra fordítva tudjuk elvégezni, miután a szükséges ellenőrzéseket elvégeztettük az érintésvédelmi felülvizsgálóval és biztonságosnak minősítette a hálózatot a visszakapcsoláshoz.

Indokolatlanul soha ne kapcsoljuk a TŰZESETI KAPCSOLÓT.

A csoportos mérőszekrény, valamint az első túláramvédelmi szekrény burkolata erős műanyagból készült, de nem törhetetlen. Óvni kell a fizikai behatásoktól, és ha sérülés pl. repedés látható a burkolaton, azonnal villanyszerelőt kell hívni és haladéktalanul a sérült burkolatot ki kell cseréltetni.

A lakások elektromos nagy áramú fogyasztói elektromos főzőlap, hajszárító, mikrohullámú sütő, mosogatógép, mosógép, szárítógép egyidejű használatával a fogyasztásmérő szekrényen és a hozzátartozó kiselosztón a biztosíték túlterhelhető. Ez nem kivitelezési hiba, mert az általános teljesítményre tervezett hálózat e tervben meghatározott teljesítményig bővíthető az energia az áramszolgáltató felé benyújtott igénybejelentésre, megválaszolt műszaki gazdasági tájékoztató feltételei szerint.

Amennyiben a hibás készülék miatt keletkezett zárlat és kis automata lekapcsolás a kiselosztóban vagy a fogyasztásmérőn, még a visszakapcsolás előtt válassza le a hálózatról a hibás készüléket.

A Jótállás a felújított Társasházi összekötő berendezésére vonatkozó jogszabály szerint 5 év az átadás napjától számítva. (-3. melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint).

Feltétele a rendszeres karbantartás, ellenőrzés. A mért fővezetéken kialakult zárlat miatt (lakásban kialakult pl. hibás gép miatt) kiolvadt biztosítóbetét a méretlen szakaszon és annak cseréje nem része a jótállásnak.

A szakszerűtlen beavatkozás a hálózatba, rongálás a jótállás vesztést von maga után.

Jótállás igény bejelentést kizárólag írásban fogadunk el. Pl.: e-mailen a villyanyszerelononstop@gmail.com címre küldve.

A karbantartás és a jogszabályban előírt rendszeres villamos biztonsági ellenőrzések elvégeztetése kötelezően az üzemeltető a Társasház feladata.

Karbantartás: Lásd a karbantartási utasításokban.

V24 CSOPORT KFT

CSOPORTOS MÉRŐK KISELOSZTÓKKAL

Társasházak Karbantartási utasításai a V24 csoport Kft. üzemeltetési útmutatója alapján

A rendszeres karbantartás célja, hogy legalább 40 évig problémamentesen, biztonságosan üzemeljen a Társasház elektromos hálózata élet és vagyon megóvás mellet.

1.) A rendszeres karbantartás az összekötő-berendezés üzemeltetőjének a feladata, hogy el legyen végeztetve alumínium vezetékek esetében az első karbantartás a beüzemelés után 60-80 napon belül, majd időszakosan az alábbiak szerint réz vezetőkkel megegyezően. 32 Ampernál nagyobb áramkorlátozóval védett vezetékeken 3 évente, kisebb áramkorlátozóval védett vezetékeken 6 évente a beüzemelés után.

2.) A karbantartást végző személyek kizárólag a MSZ 1585:2016; szabványok és 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet, 2012. évi I. törvény a munkatörvény, 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról, jogszabályok betartása mellett A MEEVET – nél ajánlott regisztrált szerelő végezheti az áramszolgáltatóval egyeztetve. Az Összekötő berendezés karbantartását megelőzően az áramszolgáltatónál meg kell kérni – lehetőleg írásban – a plomba bontáshoz az engedélyt. Tisztázni kell a mindenkori áramszolgáltatói üzletszabályzata szerint, hogy milyen költséggel és ki a költségviselője a vissza plombálásoknak.

A karbantartást, a munkaterület átadás – átvételt jegyzőkönyvben, a rögzítést követően lehet megkezdeni. A munka végeztével is kell a munkaterület átadás – átvételt írásban rögzíteni dátummal és időponttal.

 

3. ) Az összekötő berendezés karbantartását nagy gondosság mellett kell végezni. Munkavégzés közben váratlan üzemzavart a közcélú hálózatban, csatlakozóberendezésben, valamint az összekötő berendezésben sem szabad okozni. A közvetlen életveszélyt jelentő berendezéseket azonnal le kell választani a hálózatról. A visszakapcsoláshoz rendkívüli villamos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni a javított villamos berendezésen, 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet jogszabály szerint.

4.) Karbantartás technikai lépései:

 • Szemrevételezés: – vizsgáljuk a burkolatok, szigetelések épségét, hőkamerás felvétellel a melegedéseket, túlzott párásodás meglétét, -okának kiderítését, – esetleg annak szellőzésén javítani egy szellőző membrán beépítéssel. EPH bekötések állapotát, pl.: történt e víz – gáz fűtéscső szerelés, ami után helyre kell állítani a bekötéseket.

 • Kötéspontok: a fővezetéki sorkapcsok, V kengyel csavarjainak ellenőrzése -utána húzása. A terméken feltüntetett nyomatékkal beállított nyomaték kulccsal kell újra húzni a kilazult kötéseket. A nyomatékkal lehúzott csavarokat dokumentálni kell a karbantartási naplóban. Amennyiben a bekötési ponton nem található jelölés a megengedett nyomatékokra, akkor az általánosan az alábbi nyomatékkal kell meghúzni a csavarokat.

  M5 2,4-3 Nm

  M6 4,5-5,4Nm

  M8 8.3-13 Nm

  M10 20-26 Nm

  M12 40-45 Nm

 • Műszeres ellenőrzés:

  Védő vezetők folytonosságát méréssel is ellenőrizzük.

  Földelő bevezető: hatásosságát méréssel kell ellenőrizni az MSZ 447: 2019 szabvány alkalmazásával (10 Ohm a megengedett legnagyobb érték) rossz mérési eredmény kiértékelésekor szükség szerint új földelőszondákat, lehetőleg V2 anyagú mélyföldelők telepítésével kell javítani.

  Szigetelés vizsgálatot kell végezni a berendezésen kalibrált műszerrel.

 • Túláramvédelmi szervek: azok értékeit, megfelelő beállítását ellenőrizni kell.

 • Tűzeseti kapcsoló, szakaszkapcsolók, szakaszoló biztosítók működését próba kapcsolásokkal kell ellenőrizni.

 • Túlfeszültség levezető állapotát is ellenőrizni kell, szükség szerint cserélni az elhasználódott modult.

 • A karbantartási munkák után ellenőrizni kell a feszültségeket a fogyasztói hálózaton, fogyasztásmérőn lévő kismegszakítók felkapcsolt állapotát. A munka befejezését az áramszolgáltatónak jelenteni szükséges és plomba pótlásokat meg kell kérni.

5.) Karbantartási napló:

A karbantartásokat érdemes a villamos biztonsági felülvizsgálatokkal együtt elvégezni.

 • A karbantartásról naplót kell vezetni, amiben szerepel a vizsgált berendezés terjedelme (jogi határok)
 • A karbantartást végző személyek neve és beosztása.
 • A karbantartás, javítás időtartalma.
 • Feltárt hibák, javítások pontos helye, elvégzett műveletek.

 • Nyomatékkal lehúzott kötések listája.

 • Szigetelés, védővezetők méréséről a mért adatok.

6. ) Elsősegélynyújtás áramütéses balesetnél:

Az áramkörből kiszabadítást követően, minden mást megelőzően el kell kezdeni.

Az áramkörből kiszabadítás után meg kell vizsgálni a balesetet szenvedőt és szükség esetén segítséget kell kérni hangosan pl.: Segítség baleset történt! A segítőt egyértelmű utasítással kell kérni, hogy pl.: Maga hívjon mentőt…, vagy ha nincs segítség, hívni a segély hívó számot: 112 -őt kihangosítva, hogy az újraélesztést meglehessen kezdeni amennyiben tapasztalható a szívmegállás.

Az újraélesztést azonnal el kell kezdeni szívmegállás esetén!

A Karbantartó párosnak kötelezően gyakorlottnak kell lennie a műszaki mentés és elsősegély nyújtás terén. Ezek ismerete nélkül nem kezdheti meg a karbantartást.

Ozorai utca 2

Kezelési és használati utasítás összekötő berendezéshez

Társasházak Karbantartási utasításai a V24 csoport Kft. üzemeltetési útmutatója alapján

Forint utca 12

Kezelési és használati utasítás összekötő berendezéshez

Biztonsági utasítás:

Az elektromos hálózaton szerelést, javítást kizárólag szakképzet villanyszerelő végezhet. A Plombával ellátott területeken csak az áramszolgáltató szakemberei, illetve regisztrált szerelői dolgozhatnak, áramszolgáltatói engedéllyel.

Minden szereléskor az MSZ 1585:2016 üzemi szabályzat, valamint a 72/2003. (X.29.) GKM rendelet betartásával lehet munkát végezni az elektromos hálózaton, az érintésvédelmi előírások betartása mellett.

Ne távolítsa el a plombát engedély nélkül, mert büntetést von maga után.

Ne szerelje le az elosztók, kiselosztók, fogyasztásmérők, csoportos mérők, valamint az áthúzó dobozokat és a hozzájuk tartozó burkolatokat, ha nem szakképzett villanyszerelő.

Minden fogyasztásmérő hovatartozása meg van jelölve. A lakás kiselosztó szerelésekor a villanyszerelő könnyen beazonosíthatja, mely kismegszakítókat kell lekapcsolni a biztonságos munkavégzéshez. FELKAPCSOLNI TILOS táblát kell kihelyezni a szerelés idejére, valamint LOTO kizáró eszközzel megakadályozni a hozzáférhetőséget, vagy kulccsal zárni a kezelőablakot.

A fogyasztásmérő szekrényeken lévő kis ablakot egyedi zárszerkezettel lehet ellátni, ami nem tartozéka a jelenleg kivitelezett csoportos mérő szekrénynek. Megrendelésre biztosítani tudjuk a zár beszerelését.

Általános rendelkezések:

Mindenki által kezelhető (ki-be kapcsolás) a Tűzeseti kapcsoló, a fogyasztásmérő szekrényben és a fogyasztásmérőre szerelt kiselosztóban a kismegszakítók.

A fogyasztásmérő szekrényeken található nyíló ablakok, a lakásokhoz tartozó főbiztosíték (kismegszakítók) kezelésére szolgálnak. Az ablakon lévő füleket felfelé húzzuk, miközben felfelé nyitjuk az ablakot. Amikor a kismegszakítón elvégeztük a le vagy felkapcsolást, utána mindig gondosan csukjuk vissza a kezelő ablakot a fogyasztásmérő szekrényen, hogy ne alakuljon ki páralecsapódás, ne ázzon be.

Tűzesetkor a bejárat mellett elhelyezett TŰZESETI KAPCSOLÓ „KI” feliratra fordítva a mozgató kart kapcsolhatjuk le a Társasházat az elektromos hálózatról.

A visszakapcsolást a „BE” feliratra fordítva tudjuk elvégezni, miután a szükséges ellenőrzéseket elvégeztettük az érintésvédelmi felülvizsgálóval és biztonságosnak minősítette a hálózatot a visszakapcsoláshoz.

Indokolatlanul soha ne kapcsoljuk a TŰZESETI KAPCSOLÓT.

A csoportos mérőszekrény, valamint az első túláramvédelmi szekrény burkolata erős műanyagból készült, de nem törhetetlen. Óvni kell a fizikai behatásoktól, és ha sérülés pl. repedés látható a burkolaton, azonnal villanyszerelőt kell hívni és haladéktalanul a sérült burkolatot ki kell cseréltetni.

A lakások elektromos nagy áramú fogyasztói elektromos főzőlap, hajszárító, mikrohullámú sütő, mosogatógép, mosógép, szárítógép egyidejű használatával a fogyasztásmérő szekrényen és a hozzátartozó kiselosztón a biztosíték túlterhelhető. Ez nem kivitelezési hiba, mert az általános teljesítményre tervezett hálózat e tervben meghatározott teljesítményig bővíthető az energia az áramszolgáltató felé benyújtott igénybejelentésre, megválaszolt műszaki gazdasági tájékoztató feltételei szerint.

Amennyiben a hibás készülék miatt keletkezett zárlat és kis automata lekapcsolás a kiselosztóban vagy a fogyasztásmérőn, még a visszakapcsolás előtt válassza le a hálózatról a hibás készüléket.

A Jótállás a felújított Társasházi összekötő berendezésére vonatkozó jogszabály szerint 5 év az átadás napjától számítva. -(3. melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint).

Feltétele a rendszeres karbantartás, ellenőrzés. A mért fővezetéken kialakult zárlat miatt (lakásban kialakult pl. hibás gép miatt) kiolvadt biztosítóbetét a méretlen szakaszon és annak cseréje nem része a jótállásnak.

A szakszerűtlen beavatkozás a hálózatba, rongálás a jótállás vesztést von maga után.

Jótállás igény bejelentés kizárólag írásban fogadunk el. Pl.: e-mailen a villyanyszerelononstop@gmail.com címre küldve.

A karbantartás és a jogszabályban előírt rendszeres villamos biztonsági ellenőrzések elvégeztetése kötelezően az üzemeltető a Társasház feladata.

Karbantartás: Lásd a karbantartási utasításokban.

V24 CSOPORT KFT

Gyarmat utca 101B

Forint utca 11

Forint utca 10

Villanyszerelő állásra jelentkezés

Villanyszerelő

pozícióba.

A V24 csoport Kft. egy friss Kft., de nem kevés vállalkozói tapasztalattal.
Én, Mészáros Péter vagyok az ügyvezető. 1993. évben szereztem meg a villanyszerelői képesítésemet. Több éve ÉV, EBF, VV, felülvizsgálóként is dolgozok. Az ELMŰ -nél Reg. ajánlott szerelő vagyok. Pár éve Ipari alpinistaként is szerelek villámvédelmi levezetőket.
2002 óta vállalkozóként működök a szolgáltatói piacon Bt. formájában és egyéni vállalkozóként.
A V24 csoport Kft. 2020 -ban alakult meg, és azóta is remekül helytáll ebben a kialakult nehéz időkben.
Főprofil a fővezeték felújítás. Amikor épp nem felújítunk, akkor felülvizsgálunk és javítunk.
Villámhárítókat is szerelünk. Munkáink változatosak és érdekesek. 

Főbb feladatok, munkák:

Épületvillamosság szerelés, összekötő berendezés felújítása, karbantartása, javítása.
Fogyasztásmérő szabványosítás, elosztótábla karbantartás, javítás és csere ipari környezetben is.
Felülvizsgáló mellett asszisztálás. Kezdőknek a mester mellett segédkezés.

Az álláshoz tartozó elvárások:

Pozitív hozzáállás, B kategóriás jogosítvány.

Tapasztalat épület villanyszerelésben. Önálló munkavégzés akár tervrajz alapján.

Kezdő és tapasztalt villanyszerelők jelentkezését is várjuk!

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

Jó kommunikáció, precizitás, megbízhatóság, szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:

 • 1 műszakos munkarend
 • Hosszútávú munkalehetőség
 • Szakmai fejlődés (mindig van hova)
 • Megbecsülést
 • Versenyképes fizetés

Állás, munka területe(i):

 • Szakmunka
 • Villanyszerelő

Szükséges tapasztalat:

 • Pályakezdő/friss diplomás

Szükséges végzettség:

 • Szakiskola / szakmunkás képző

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Havi nettó fizetési keret:

230.000 – 400.000 Ft

Egyéb juttatások:

Szakmai tréningek

Munkavégzés helye:

1188 Budapest

Jelentkezés módja:

Az alábbi felmérő teszt kitöltéssel

Önéletrajz csatolása előny!

  *(kötelező mező)  1,5mm2 -es Mcu vezetéket általában milyen kismegszakítóval biztosítjuk?

  Hova kötöm be a PEN vezetőt a kiselosztó táblába?

  Melyik vezetéket kötöm be egy készülékbe először?

  E27 mit jelent?

  Milyen kapcsoló típus jelölése a 105?

  Az áramerősség jele?

  „Flexeléshez„ mindig kell védőszemüveget használni?

  Van kellő ismereted az újraélesztéshez?

  Lehet rövidnadrágban dolgozni építkezésen?

  Sisak használata kötelező építkezéseken?

  Mi az erősséged a szakmában?

  Félsz a magasban?

  Lehet dolgozni testheveder biztosítás nélkül kosaras daruban?

  Színtévesztő vagy?

  Szövegértés problémád van?

  Alkoholt milyen rendszerességgel fogyasztasz?

  Villanyszerelésben gyakorlott éveid?

  Tudsz önállóan dolgozni?

  Tudsz műszaki rajzot olvasni?

  B kategóriás jogosítványod van?

  Dohányzol?

  Kaptál már védőoltást COVID -19 ellen?

  Önéletrajz csatolás

  Tondach Bolero tetőtartó átvezető

  Egy szép és időtálló gyártmány tetőtartó kivezetésekre. A TONDACH BOLERO tetőátvezető terméke a csomagolásban található leírás alapján könnyen beszerelhető. 2” méretű csövet is át lehet vezetni rajta. Az átvezető szetthez adnak egy pára záró ragasztó „foltot” is, hogy a lecsapódó pára ne a csövön csöpögjön le.

  Tetőtartó átvezetés TONDACH BOLERO átvezetővel

  VILLANYSZERELÉS OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL

  Most érdemes lakásfelújításokba belefogni! Az új családtámogatási programmal egy 50 % -os lakásfelújítási támogatást, akár 3.000.000. Forintig lehet igényelni. *Feltétele: 1 gyerek, és hogy legalább 1 éve lakják az adott ingatlant.

  Nem bonyolult a pályázat. Pár adatot ki kell tölteni. Segítségül egy hivatalos szerződés minta.

  Már az árajánlat bekéréskor érdemes tisztázni, hogy az illetőnek van e vállalkozása. A szakember számlát ad, ezért egy vállalkozást tart fent, fizeti a járulékokat. Így lesz magasabb az Ő árajánlata, de legalább kaphatunk rá visszatérítést -amivel jobban fogunk járni.

  Mennyibe kerül a panellakás újravezetékezése?

  Kb. 800.000.- 1.200.000.- Brutto összeggel számolhatunk, de vegyünk egy konkrét példát.

  1.200.000.- forint a végszámla, abból a munkadíj 850.000. – bruttó és az anyagköltség pedig 350.000- Forint.

  Az állami támogatás 50 % os lesz, azaz 600.000. – Forint. Szerintem megéri. Olcsóbb mint egy lakástűz utáni helyreállítás.

  Kisebb munkákra is érdemes felvenni a támogatást?

  Például konyha felújításakor egy pár konnektort arrébb kell tenni. Esetleg lámpákat beszerelni a konyhabútorba. Legyen például 280000 Forint végösszeggel számolva, mert a biztosítéktáblába fi-relé is beépítésre került. Minősítő irat készült az egész lakásra átfogóan. Ebből a munkadíj 210.000.- Forint. Az igényelhető támogatás itt is 50 % os lesz, azaz 140.000.- Forint!

  Itt a kalkulátor .xls (exel) formátumban a Magyar Állam Kincstár honlapjáról töltöttem le.

  A pandémiás időszakban sok embernek nehezebb ilyen tőkét megmozgatni. Azért van megoldás. Sok bank igazodik a kialakult helyzethez és kedvező hiteltámogatást tud nyújtani. Itt a link a Budapest Bank ajánlatához. Érdemes megfontolni!

  Szakemberhez vagy ezermesterhez forduljak?

  Az utóbbi pár évben észrevehető, hogy nincs szakember, de annál több az ezermester mindenhez is értő kókler. A rutinos szakképzett villanyszerelőt lasszóval kell fogni. Valószínűleg az árak is magasabbak lesznek a szakipari munka- végzés miatt, de legalább nem fog kigyulladni, megrázni az áram, – mert a szakképzett villanyszerelő tisztában van a vezetékek és a hozzávaló biztosító méretezéseivel, valamint hivatalos továbbképzésen veszt részt.

  Tisztában van a legújabb főelőírásokkal, mint pl.: MSZ447:2019; MSZ HD 60364 szabvány állandóan megújuló sorozatával, valamint a vonatkozó jogszabályok követelményeivel. Mindig végez ellenőrző méréseket és dokumentálja azokat.

  *A támogatással kapcsolatos hivatalos információkat az államkincstár oldalán található.

  Gábor Áron utca 17

  TÁRSASHÁZI FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS A GÁBOR ÁRON UTCA 17. -BEN..

  Előzmények:

  2019-2020 -ban kétszer kigyulladt a fővezeték. Az érintésvédelmi felülvizsgálat jelentés, valamint az ELMŰ véleménye szerint sem volt biztonságos a Társasház hálózata. Nem volt lehetőség bővíteni az energiát a lakásokban a 40 éves elöregedett vezetékhálózat miatt..

  Az összekötő berendezést (Társasház magánhálózata) 100 Wattos izzókra és körtárcsás mosógépre tervezték.

  Akkor még nem volt szárítós mosógép, indukciós főzőlap, hőszivattyús fűtés, infrapanel, 2000W -os porszívó.

  Az elöregedett hálózat veszélye: Bármikor kigyulladhat, TŰZESETI KAPCSOLÓ hiányában még le sem tudják kapcsolni az oltáshoz az áramot.

  Meg kell várni az ELMŰ míg az szakembere felmászik az oszlopra és levágja a csatlakozó vezetéket.

  A másik nagy probléma, veszély az lehet, hogy a PEN vezető leég, elcsöppen a vezeték a túlterheléstől. A hálózati feszültség 230 Volt kerül ki a földelt berendezésekre és meg fog rázni az áram amint megérintünk egy hűtőt, vagy például egy mosógépet.

  A lakók elhatározták, hogy rendbe teszik a problémás hálózatot.

  Pályázatot hirdettek miután Fülöki Gábor az AFF ENERGY KFT mérnöke megtervezte és az ELMŰ jóváhagyta a terveit 2020. augusztus 27 -én. A pályázaton több résztvevő is volt. A közgyűlés a legkedvezőbb ajánlatot választotta. V24 csoport Kft. nyerte meg a fővezeték hálózat felújítást.

  2020. 10. 28. án elkezdtük a fővezeték felújítást és 2020. 12. 4. -én befejeztük. Az ELMŰ 2021. 03.17-én plombálta le az órákat. A földkábeles csatlakozóra kellett várni egy kicsit, de így is idő előtt megérkezett.

  A galériában látható laikus szemmel is, hogy mennyire lepusztult vezetékeken vételezték a lakók az áramot.

  Itt megtalálnak minden dokumentumot ami Társasház fővezeték felújításához kapcsolódott.

  Tervet ( Fülöki Gábor Tervező jóváhagyásával)

  Mit tegyünk ha ráz a vízcsap?

  Hívjál! Mészáros Péter Érintésvédelmi felülvizsgáló tel:06306040927

  Amint azt tapasztalják, hogy csíp, ráz a vízcsap azonnal kapcsolják le a fogyasztásmérőn található főbiztosítékot. Társasházakban előfordulhat, hogy az sem segít., ott a tűzvédelmi főkapcsolót lehet lehúzni. Illetve az Áramszolgáltatót meg lehet kérni, hogy kapcsolják le a házat a hálózatról, mert nem biztonságos. Minket is hívhat, mert mi meg is keressük a hiba okát és kijavítjuk azt. Műszerekkel többféle méréseket végzünk a hibakeresés során. Az biztos, hogy a javítás után nem fog rázni a vízcsap. 

  Miért ráz a vízcsap? 

  A hiba oka nagyon sokféle lehet. A leggyakoribb hiba a PEN vezető szakadás, esetleg egy nem folytonos EPH, vagy egy zárlatos mosógép, de láttam olyat is, hogy a konyhában lévő kávéfőzőtől szikrázott a vízvezeték. Olyannal is találkoztam, hogy egy csillár volt zárlatos egy szinttel lejjebb. 

  A rázás mindig egy megemelkedett potenciál különbség miatt alakul ki. Vízcsapon vagy a vasbeton szerkezeten van a potenciál emelkedés. Ezért ráz a vízcsap.

  http://www.villanyszerelogyorsszolgalat.hu/wp-content/uploads/2019/02/villanyszerelo24-15-volt-a-lefoly%C3%B3n-m%C3%A9rve.jpg

  Villanyszerelés éjjel

  Villanyszerelő gyorsszolgálatunk ELMŰ területen a nap 24 órájában ad segítsényújtást az Ön elektromos problémájára. A képen látható éjjeli szerelés a ház csatlakozó vezetékén történt. A munkát FAM szereléssel, azaz feszültség alatt végeztük el. Az ELMŰ ezt a munkát nem végzi el, mert a képenlétható villamosberendezés nem az Ő tulajdonukban van. Ezért kell regisztrált villanyszerelő gyorsszolgálatunkat hívni.

  Mészáros Péter ELMŰ Regisztrált villanyszerelő, felülvizsgáló.

  Villanyszerelés éjjel

  Energia bővítés ELMŰ területen MSZ 20000 szabvány alkalmazása nélkül

  Energia bővítés előtt így nézett ki a fogysztásmérő

  Ez a szabványosított fogyasztásmérő.
  A földelési ellenállás kisebb mint 10 Ohm.

  Szabványos fogyasztásmérő MSZ 447:2009

   

  Szabványosított fogyasztásmérő kialakítás a ház oldalsó homlokzatán. EMOSZ logoval ellátva.

   

  Nem könnyű feladat a regisztrált villanyszerelőknek az energia bővítés elvégzése. Még akkor sem mikor nagyon nagy rutinnal rendelkezik, tökéletesen ismeri a vonatkozó előírásokat (szabványok, jogszabályok) Az ELMŰ szakembere például a Kábel Team KFT – nél dolgozó Lázok Géza lusta villanyszerelő egy átadás során a dátum szerinti 12 óra és 16 óra között nem jelent meg csak miután elhagytam a helyszínt 17 órakor. A kollégájával mindenféle hülyeséget összehordtak, az ügyfelemnek lejárató módon, pl . 36 -os csőbe nem tudják behúzni a NFA csatlakozó vezetéket, nincs tüzihorganyzott földelőszonda leverve, stb… Ezeket a dolgokat csak azért találták ki mert lusta volt felmászni az oszlopra. Ezt állítom biztosra, mert a pár nappal később a fogyasztásmérőt át helyeztem a ház homlokzatára, hogy minden nyűgjüknek eleget tegyek. A második átadási kísérlet sikeresen lezajlott ott már nem kellet 4 és fél órát várnom rájuk, csak másfél órát késtek. A csavar a sztoriban az, hogy nem cserélte ki a lusta Lázok Géza villanyszerelő a csatlakozó vezetéket. Ráírta a munkalapjára, hogy nem volt rá szükség.  Ezt az első alkalommal miért nem tette meg? Azért,mert lusta ELMŰ-s szerelő 17 órakor úgy szált ki a céges kocsiból, hogy egy perc alatt végeznek. Felírják a hibákat és mennek haza pihenni. Lázok Géza nem ismer sok szabványt, sőt csak az MSZ 20000:2018 szabványt!

  Mészáros Péter Mob.: 06306040927 ajánlott regisztrált villanyszerelő érintésvédelmi szakértő

   

  Szikrázik a vízcső?

  Villanyszerelo24.hu ajánlata Húsvéti ünnepekre

  Mob.: 06306040927

  Váratlan meghibásodás az elektromos rendszerében Húsvétkor is előfordulhat. Ne várjon keddig.

  Villanyszerelő ügyeletünk a húsvéti ünnepek alatt is fogadja hívásukat. A hibabejelentéstől számítva akár egy órán belül is kiérkezhet a szerelőnk. ELMŰ területen is tudunk hibát elhárítani. Plomba bontási engedéllyel rendelkezünk. Most 10% kedvezmény minden árból az ünnepek alatt.

  Mészáros Péter Regisztrált ELMŰ ajánlott villanyszerelő

  Társasházi elosztó szerelés

  A Társasházakban általánosan főproblémaként jelenik meg a túlterhelt elosztók meghibásodása.

  Ennek fő oka, hogy az energiabővítésnél a regisztrált villanyszerelő és a megrendelő (fogyasztó) nem tervezteti meg tervező mérnökkel a bővíteni kívánt méretlen vezeték szakaszt, – jogszabályi kötelmek figyelmen kívül hagyásával.

  Az ELMŰ álláspontja, hogy 32A -ig nem kér tervezői nyilatkozatot, meg elégszik a „B/M – 0345_Csatlakozó műszaki dokumentáció tipizált mérőhelyekhez” regisztrált villanyszerelő által kitöltött dokumentummal. A jelenlegi Fodor utcai Társasházban is így alakult, hogy napi szinten kell cserélgetni az olvadó betétet és egy megpatkolt biztosíték szétégette a biztosíték foglalatot.

  A régi fővezetékre több lakást is 32A- re felbővítették, ezzel Tűzveszélyt okozva a regisztrált szerelők. A 32A -re bővített fogyasztásmérőkön gyakorlatilag értelmetlenül van jelen a 32A -es kismegszakító, – mert túlterhelésnél az előtte lévő olvadó betét fog hamarabb kioldani.

  2107. január 1- től az ELMŰ kizárólag egy szűk villanyszerelő csoportnak ad engedélyt ELMŰ plomba bontásra. Az ELMŰ által Ajánlott Szerelői körében remélhetőleg nem lesznek hasonló energia bővítéssel járó meghibásodások.

   

  Mészáros Péter  Regisztrált Ajánlott villanyszerelő +36 30 60 40 927

   

   

   

   

  TÁRSASHÁZ GYORSSZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS

  Előfordulhat, hogy a Társasházban meghibásodik az elektromos hálózat egy része.

  A közös képviselő és a lakók érdeke, hogy minnél előbb helyre legyen állítva a hiba. A gyorszerviz szolgáltatásunk a szakszerű hiba elhárítás azonnali munkakezdéssel. Ilyen esetekben a közösképviselők rutinosabb, megbízható ELMŰ -nél plombabontási engedéllyel rendelkező regisztrált villanyszerelőt keresnek a hiba elhárítására.

  • lépcsőházi világítás javítás
  • kötés javítás fővezetéken
  • plomba bontási engedély az ELMŰ területén
  • IMG_20161107_211503_társasház gyorsszervíz IMG_20161108_184704_társasház gyorsszervíz IMG_20161108_184723_társasház gyorsszervízfőkapcsoló csere
  • “ráz a vízcsap” hibaáram kimérés, megszüntetés vízvezetéken
  • olvadó betét csere méretlen fővezetéki szakaszon
  • leégett fővezeték cseréje
  • izzó csere nehezen elérhető lámpatestekben
  • nulla vezető szakadás javítás
  • EPH bekötés
  • Jegyzőkönyv készítés EPH bekötésről
  • érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvvel 24 órán belül
  • áramütéses balesetek kivizsgálása, szakértése
  • mozgásérzékelős reflektorok javítása
  • összekötő berendezés javítás
  • biztosító aljzat csere
  • nyomó kapcsoló csere

   

   

  “ELMŰ GYORSSZOLGÁLAT”

  “ELMŰ GYORSSZOLGÁLAT” 0-24 h

  ELMŰ területén ( fogyasztásmérő, csatlakozó vezeték, társasházban méretlen fővezeték) vállalunk azonnali kiszállással hibaelhárítást.

  Hétvégén, ünnepnapokon, éjjel- nappal.

  Az ELMŰ-ÉMÁSZ AJÁNLOTT SZERELŐJE MÉSZÁROS PÉTER MOB.: +36 30 60 40 927

   

  IMG_20160729_181502_elmű_gyorsszolgálat IMG_20160729_181616_elmű_gyorsszolgálat IMG_20161001_233337_elmű_gyorsszolgálat IMG_20161027_221101_elmű_gyorsszolgálat IMG_20161027_221348_elmű_gyorsszolgálat IMG_20161027_221358_elmű_gyorsszolgálat IMG_20161202_152420_elmű_gyorsszolgálat IMG_20161206_094434_elmű_gyorsszolgálat IMG_20160930_162944_elmű_gyorsszolgálat IMG_20161001_221719_elmű_gyorsszolgálat IMG_20161206_091541_elmű_gyorsszolgálat

  Társasházi közösségi elosztó-tábla csere

  “Sokszor nem könnyű a villanyszerelő dolga”

  Mikor megláttam a biztosítéktábla mögötti káoszt, már tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom.

  A tervezett munkaidőnél tovább tartott a szerelés.

  A képek magukért beszélnek.

  villanyszerelő gyorsszolgálat mob: 06306040927

  img_20160920_175940legrand plexo 601986 belülről társasházi elosztó szekrény felújításatársasházi kiselosztó csere

  COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

  Ahogy más cégek, mi is használunk “cookie”-kat a weboldalainkon. Mi arra használjuk a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megmondja nekünk, hogy Ön járt-e már valaha a site-unkon, milyen oldalakat látogatott meg nálunk, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ön vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását

  Kigyulladt biztosítéktábla javítása

  V-Tac Prémium LED reflektorok

  https://youtu.be/aEObph6nakQ

  II. kerület villany gyorsszervíz

  szikrázó fővezeték

  Mob.:06306040927

  Feszültség ingadozás miatt hívtak villanyszerelőt a II. kerület Retek utcába.

  A társasházban csak egy-két lakásban lehetett tapasztalni a hiba jelenséget. Az ELMŰ szakemberei is próbálták megtalálni a hibát, de mivel a csatlakozás jogi  határáig nem találtak hibát, ezért azt javasolták a lakóknak, hogy hívjanak regisztrált villanyszerelőt a hiba javítására.

  Már korábban volt egy villanyszerelő, aki nem volt elég kitartó és megelégedett egy kiszállási díjjal, és nem kereste meg a hibás kötést.

  Mi nem tehetjük meg, hogy hiba javítás nélkül elmenjünk. Egy óra alatt meg is találtuk a 2013-10-10 11.12.16szikrázó vezetékeket.

  A hibás kötést kijavítottuk, – mivel a társasház fővezetéke jelenlegi műszaki megoldása nem felel meg semmilyen jogszabálynak, illetve szabványnak (KLÉSZ, 14/2004.(IV.19.) FMM, Msz HD 60364). Javaslatot tettünk, hogy nézessék meg szakértővel pl.: villamos tervező mérnökkel, vagy szabványossági felülvizsgálóval.

   

   

   

   

   

   

  Mészáros Péter Regisztrált villanyszerelő

  villanyszerelő ügyelet:

  mob.: 06306040927

  Hibaelhárítás Alkotás utca 29. képek

  villanyszerelo24_ügyeletvillanyszerelo24_sosvillanyszerelo24_biztositektabla

  Hegyalja61

  kötés a biztosíték tábla mögött

  kötés a biztosíték tábla mögött

  25A/30mA RCBO kombinált Fi-relé 1,5 mm2 alu vezetékre kötve okozott kis híján lakástüzet.

  25A/30mA RCBO kombinált Fi-relé 1,5 mm2 alu vezetékre kötve okozott kis híján lakástüzet.

  MCC

  Zárlatos elosztó

  Zárlatos elosztó

  beázáskor elszenesedett szigetelés a fázis sínen, okozott zárlatot

  beázáskor elszenesedett szigetelés a fázis sínen okozott zárlatot

  Javított biztosíték tábla

  Javított biztosíték tábla

  Biztosíték tábla szerelés lakástűz után

  kigyulladt_biztosítéktábla_villanyszerelo24A II. kerületbe hívtak az esti órákban villanyszerelő gyorsszolgálatot, miután  kigyulladt a lakás biztosítéktáblája. Valószínűleg a túlméretezett kismegszakítók és a laza, illetve alu réz kovalens kötése eredményezte az elosztó tábla kigyulladását. A levágott vezetékek rendezése után bekötöttük a biztosítéktáblát, majd a szerelői ellenőrzést követve kiderült, hogy nincs összekötve a felszálló fővezetéki  PE vezető (védővezető)  a főföldelő kapoccsal. Gyakorlatilag soha nem volt hatásos földelés a konnektorokban. A Társasház képviselője elmondása szerint nem volt soha felülvizsgálva a ház elektromos hálózata.  Mi csak javasolni tudjuk, hogy az életveszélyt jelentő hibát azonnal javíttassák ki, illetve közvetlenül a hiba elhárítás után felül kell vizsgálni az elektromos hálózatot.

  OTSZ illetve 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzat szerint.

  RÉSZLET A JOGSZABÁLYBÓL:

   

  Az ingatlankezelő feladatai:

  (3) Az ingatlankezelő köteles közvetlen életveszélyt jelentő hiba esetén

  a) az azt okozó berendezést haladéktalanul kikapcsolni, illetve az áramszolgáltatóval kikapcsoltatni,

   

  b) a kezelésében levő (pl.: a méretlen fogyasztói hálózat részét képező) hibás berendezést nyolc napon belül kijavíttatni és visszakapcsolni (visszakapcsoltatni).

   

  (4) Amennyiben az ingatlankezelő tudomást szerez arról, hogy az épület meglevő érintésvédelmi berendezése – ideértve az EPH-t is – nem felel meg az előírásoknak, köteles ezt

   

  – a közvetlen életveszélyt jelentő esetben haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül

   

  – egyéb esetben nyolc napon belül

   

  kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni és hiba esetén annak kijavítása érdekében a (2), illetve a (3) bekezdés szerint eljárni.

  25. § (1) A feltárt hiányosságok kiküszöbölését az MSZ 172/1 szerinti „szerelői ellenőrzéssel”, illetve „szabványossági felülvizsgálattal” kell igazolni. Az erre vonatkozó bizonylatokra is a 23. § (6) bekezdésének az előírásait kell alkalmazni.

   

  (2)9 Amennyiben az épület érintésvédelmi rendszerén feltárt hibák kijavítására előírt határidők műszaki-gazdasági okok miatt nem teljesíthetők, az ingatlankezelő kellő indokolással határidő módosítást kérhet a hatóságtól.

  forrás: net.jogtar.hu

   

  Mészáros Péter regisztrált villanyszerelő.

  VILLANYSZERELŐ ÜGYELET 06306040927

  podmaniczky71

  podmaniczky71_fszt_kismegszakito

  A ház belső udvarában a III. emeleti leágazó szakaszt biztosító 20A B típusú leoldott kismegszakító.

   

  Szabványos villanyóra szekrény

  SZABVÁNYOS VILLANYÓRA

   

  Tetőtartós csatlakozás vezetékrögzítés módja látható a képekeken. MSZ 151-8 szabvány szerint.

   Villanyóra kialakítás megerősítő földeléssel az MSZ 447 előírásnak megfelelően.

  Villanyórához tartozó tetőtartó bevezető sapka tetőtartó_VILLANYSZERELO24 tetőtartós csatlakozás vezetékrögzítés módja hensel_villanyóra_szekrény

  SZABVÁNYOS VILLANYÓRA

  Tetőtartós csatlakozás vezetékrögzítés módja látható a képekeken. MSZ 151-8 szabvány szerint.

  Villanyóra kialakítás megerősítő földeléssel az MSZ 447 előírásnak megfelelően.

  VILLANYSZERELŐ ÜGYELET MOB.: 06306040927

  TRONIX dekorációs ledvilágítás

  TRONIX Karácsonyi dekorációs ledvilágítás

  Mob.: +36306040927

   

  View Fullscreen

  Mob.: +36306040927 Mészáros Péter

  Ugró Gyula utca 13. fővezeték havária

  Megnövekedett hurokimpedancia

  ELMŰ plomba_bontás

  ELMŰ plomba_bontás

  villanyszerelő_budapest

  Méretlen fővezeték

  villanyszerelő_azonnal

  Izzó vezeték

  Harmadik_emelet

  3. emelet

  hurokimpedancia_mérés

  2,33 Ohm a mért ért

  Jelen esetben szerencsére nem a PEN vezetővel volt a probléma.

  Ugró Gyula sor 13. VI. emelet

   

  -megnövekedett hurokimpedancia

  Javaslom a Társasház elektromos hálózatának karbantartását.

  Mészáros Péter minősített villanyszerelő.

  VILLANYSZERELŐ ÜGYELET 06306040927

   

  Életveszélyes Társasházi fővezeték!

  Mészáros Péter Erősáramú Berendezések Szabványossági Felülvizsgáló 

  Mob.: +36306040927

  Húsvéti ünnepek alatt hívtak s.o.s villanyszerelő gyorsszolgálatos segítséget a Leonardo da Vinci utcai Társasház havária miatt. A tapasztalt hiba: a fővezeték felszálló szakasza és annak leágazásainál leégett szigetelés. Alulméretezett vezetékek, és dilettáns, elöregedett kötések.

  elszenesedett fővezeték
  elszenesedett fővezeték

  Az ügyfelem kérve kérlelt, hogy csináljam meg, javítsam ki a hibát, mert Ő nem szeretne húsvétkor áram nélkül maradni. Az ideiglenes szereléseket nem vállalva javaslatot tettem, hogy cseréljük ki az elszenesedett vezeték szakaszt. Ehhez a lakók és a közös

  képviselő hozzájárulása is szükséges lett volna, mert a javítás során több órára szünetelne az érintet lakásokban az áram. Az ügyfelemnek nem fogalmaztam érthető módon, mert még utánam kihívott egy magát villanyszerelőnek nevezett természetes személyt, aki bevállalta az ideiglenes szerelést és ezzel életveszélyt okozott az ott lakóknak. Ez felesleges pénz kidobás volt a szakszerűtlen  villanyszerelésre.

  Az elszenesedett szigetelés a vezetékeken nem szigetel megfelelően. Egy idő után a vezetékek terheléstől függetlenül kigyulladnak. Ezzel nagy mennyiségű mérgező füst áramolhat be a lakásokba a csöveken keresztül. A tűz is tovább terjedhet a csőhálózaton.

  Kíváncsi lennék, hogy a Társasháznak a milyen minősítést adott  a legutóbbi szabványossági felülvizsgálatkor az erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálója.

  Ezt az ellenőrzést jogszabály írja elő, amit 6 évenként kell, hogy megrendelje az ingatlan

  szikrázó vezeték
  szikrázó vezeték

  kezelője. OTSZ illetve 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzat szerint.

  RÉSZLET A JOGSZABÁLYBÓL:

   

  Az ingatlankezelő feladatai:

  (3) Az ingatlankezelő köteles közvetlen életveszélyt jelentő hiba esetén

  a) az azt okozó berendezést haladéktalanul kikapcsolni, illetve az áramszolgáltatóval kikapcsoltatni,

   

  b) a kezelésében levő (pl.: a méretlen fogyasztói hálózat részét képező) hibás berendezést nyolc napon belül kijavíttatni és visszakapcsolni (visszakapcsoltatni).

   

  (4) Amennyiben az ingatlankezelő tudomást szerez arról, hogy az épület meglevő érintésvédelmi berendezése – ideértve az EPH-t is – nem felel meg az előírásoknak, köteles ezt

   

  – a közvetlen életveszélyt jelentő esetben haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül

   

  – egyéb esetben nyolc napon belül

   

  kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni és hiba esetén annak kijavítása érdekében a (2), illetve a (3) bekezdés szerint eljárni.

  25. § (1) A feltárt hiányosságok kiküszöbölését az MSZ 172/1 szerinti „szerelői ellenőrzéssel”, illetve „szabványossági felülvizsgálattal” kell igazolni. Az erre vonatkozó bizonylatokra is a 23. § (6) bekezdésének az előírásait kell alkalmazni.

   

  (2)9 Amennyiben az épület érintésvédelmi rendszerén feltárt hibák kijavítására előírt határidők műszaki-gazdasági okok miatt nem teljesíthetők, az ingatlankezelő kellő indokolással határidő módosítást kérhet a hatóságtól.

  forrás: net.jogtar.hu

   

  VILLANYSZERELŐ ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL MOB: 06306040927

  Villanyóra szabványosítás

  Az ELMŰ előirja, ha bármilyen okból plombát kell bontani a villanyórán, akkor a jelenlegi szabványoknak megfelelően kell kialakítani a mérőhelyet. Ez azt jelenti, hogy a régi guman táblára szereregi_villanyoralt órákat kettős plombálhatóságú mérődobozba kell átszerelni. Ezen felül, ha a fővezetékek nem felelnek meg az új szabványoknak ill. jogszabályoknak, akkor azt is cserélni kell. Például, ha az óra mögött keressük a szétégett kötést, és régi textil szigetelésű vezetékeket találunk, azt kötelezően kicseréljük.villanyora_megeszerelve

  Az energia bővítésnél hasonló a helyzet. A négyvezetékes hálózatot az Msz 447 szerint biztonságos ötvezetékes rendszeré kell átalakítani. PEN vezetőt legalább 10-es vezetékre cseréljük.

  Villanytűzhely bekötéseknél fordul még elő, hogy cserélni kell a fővezetéket, mikor felbővitjük az óránkat 16 A -ról 32 A- re – mert a régi vezeték nem bírja el a 8-9 kW -os teljesítményt.

  A szabványosítást a kiselosztó berendezésen (biztosítéktábla) is el kell végezni. Áram-védőkapcsolót kell beszerelni (Fi-relé, ÉV- relé). Ez a villamos szerkezet véd meg minket a szivárgó áram által okozott balasetektől.

  Mészáros Péter regisztrált villanyszerelő Mob.: +36306040927

  A szabványosításhoz kapcsolódó fontos információk az alábbi linken megtalálhatók:
  http://www.villanyszerelo24.hu/foldkabelt-vagy-szabadvezeteket-legkabelt-kell-letesiteni-uj-villanyora-telepiteshez-ill-energia-boviteshez/

  Gyakori példa: Régebbi villanyóraszekrény kialakításoknál fordul elő kertvárosi környezetben, hogy a szabad vezeték (légkábel) a ház falára, vagy a tetőtartó oszlopra csatlakozik. A méretlen vezeték a padlástérben van vezetve szabálytalanul, a villanyóraszekrény lakótéren belül van. Ilyenkor a méretlen fővezeték hiba javításnál kötelezően megszüntetjük a méretlen vezeték vízszintes nyomvonalát a padlástérben, és a villanyóra szekrényt lakótéren kívülre helyezzük. Gyakorlatilag át kell helyezni a villanyórát. Sajnos az átszerelés költségeit ami nem kevés, kb.60-120 e Forint, a felhasználót terheli.

  Biztosíték tábla csere azonnal

  biztosítéktábla túlfeszültsé levezetővelCseréltesse le régi biztosíték tábláját. Mob.: +36 30 60 40 927

  A régi guman táblákra szerelt olvadó biztosítékok, vagy a Bakony Művek kismegszakitói már nem biztonságosak.

  Az elöregedett automata biztosítékok nem biztos, hogy zárlatnál időben lefognak oldani, vagy – ha leoldott, nem biztos, hogy vissza tudjuk kapcsolni őket, mert tönkremennek.

  Lehet régi kötés a guman táblák mögött  amik elöregedtek, meglazultak, korrodáltak. Ezek a kötések melegednek. A nagyon laza kötések felforrósodnak és kigyulladhatnak.

  A korszerű biztosíték tábla nemcsak esztétikus elődeinél, de nagyobb biztonságot is nyújt.

  Az új biztosíték táblákba lehetőségünk van beszerelni túlfeszültség levezetőt, amik a hálózat táplálási oldal irányából jövő impulzus szerű túlfeszültségeket kéBiztosíték tábla szereléspesek lesznek lekorlátozni. Ilyenkor érdemes a gyenge áramú hálózatoknál ugyanezt a védelmet kialakítani -antenna, telefon, internet.

  Ez a védelmi mód általában a drága elektronikai berendezések védelmét biztosítja, mint pl.: LCD TV, LED TV, klíma berendezés, mosogatógép, stb…

  A legfontosabb, hogy a Fi-relét más néven életvédelmi relék, szaknyelven ÁVK -áramvédő kapcsolót ne felejtsük el beszereltetni.

  Ma már minden háztartásban elektromos felújításkor, vagy  új szerelésnél  a jogszabályok, rendeletek és szabványok betartásával kötelező beszereltetni.Túlfeszültség levezető

  Ha nem az előirásoknak, vagy a szabványoknak szeretnénk megfelelni, akkor csak a saját biztonságunkat szolgálva szereltessük be az áramvédő kapcsolót (Fi-relé).

  A Fi-relé 15-30 milliamper (mA) hiba áramnál lekapcsol. (csak, hogy megértsük: az emberi szíven átfolyó 25 miliamper (mA) élettani hatása a szív, illetve keringés leállását okozza.

  Tehát nagy valószínűséggel megvéd a halálos áramütéstől. Ha azt nézem, hogy ez a villamos szerkezet ami tízezer forint körül van nem is olyan nagy költség, védelmi funkcióját mérlegelve.

  Mészáros Péter érintésvédelmi felülvizsgáló villanyszerelő. Mob.: +36 30 60 40 927

  Társasházi csatlakozó berendezés felújítása

  Társasházi tűzvédelmi főkapcsoló, csatlakozóberendezésRövid határidővel vállaljuk társasházi csatlakozó berendezés felújítását.

  A szerelés idején csak néhány percig vesszük el az áramot, míg bekötjük az ideiglenes elosztót.

  • tűzvédelmi terheléskapcsoló
  • főkapcsoló
  • szakaszoló kapcsoló
  • szakaszoló NKI késes olvadóbiztosítékok
  • gyűjtősínes energia elosztó
  • túlfeszültség levezető
  • közösségi mérőszekrények

  Árajánlattal kapcsolatban hívjon a 06306040927 mobilon

  Mészáros Péter minősített villanyszerelő

  Biztosítéktábla javítás

  BIZTOSÍTÉK TÁBLA JAVÍTÁS

  Lefüstölt biztosítéktábla
  Réz nullavezető kapocsba bekötött aluminium fővezeték okozott kishíján lakástüzet

  Előforduhat a korszreű automata biztosítékokkal felszerelt biztosítéktábla meghibásodása. A legjellemzőbb oka pedig a dilettáns szerelés. Mint például réz vezető és aluminium vezető helytelen összekötése. Ez a kovalens  kötés idővel szétég és tüzet okoz. Sokszor találkozunk alulméretezett kötésekkel a biztosítéktáblán belül. Valamikor csak elfelejti meghúzni a csavarokat a biztosítékok alatt a szerelő és a kőtések szétégnek, kárt téve a biztosítékokban.  Az automata biztosíték is “elöregedhet”, ha a leoldás határérték közelében folyamatosan terheljük nagyobb fogyasztókkal.

  Réz nullavezető kapocsba bekötött aluminium fővezeték okozott kis híján lakástüzet. A szakember nem vette észre, hogy ezen tipusú kapcsoló tábla nulla és földelő kapcsát rézből gyártották.

  villanyszerelo24 szakamberei gyorsan felismerték a nulla szakadást a hálózaban. Azonnal kijavították a hibás kötést.

  www.villanyszerelo24.hu Mészáros Péter ELMŰ által minősített villanyszerelő vállalkozó

  Mob.:06306040927

  KISZÁLLÁS 1 ÓRÁNBELÜL! TEL.: 06306040927 MÉSZÁROS PÉTER REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐ VÁLLALKOZÓ

  Becsült kiszállási idő.

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 1. kerület 37 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 2. kerület 38 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 3. kerület 39 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 4. kerület 41 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 5. kerület 32 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 6. kerület 31 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 7. kerület 30 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 8. kerület 28 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 9. kerület 28 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 10. kerület 28 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 11. kerület 31 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 12. kerület 38 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 13. kerület 34 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 14. kerület 32 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 15. kerület 41 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 16. kerület 38 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 17. kerület 31 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 18. kerület 18 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 19. kerület 19 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 20. kerület 24 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 21. kerület 27 perc

  Villanyszerelő gyorsszolgálat 22. kerület 32 perc

  HÍVJON VILLANYSZERELŐT KLÍMA BEKÖTÉSHEZ

  Hívjon villanyszerelőt klíma bekötéshez. Tel.: 06306040927

  Sokszor a klímaszerelőknek gondot okoz a klíma berendezéshez megfelelő elektromos hálózat kiépítése.

  Egy  villanyszerelőnek  rutin feladat az elosztó doboztól kiépíteni egy új áramkört.

  Hívjon a 06306040927 telefonszámon és egy órán belül megkezdem az új áramkör kiépítését klímaberendezésének.

  Mészáros Péter Regisztrált Villanyszerelő Vállalkozó

   

   

   

  Villamos berendezések Érintésvédelmi, Villámvédelmi és Tűzrendészeti szabványossági felülvizsgálata

  Tel.: 06306040927

  Villamos berendezések Érintésvédelmi, Villámvédelmi és Tűzrendészeti szabványossági felülvizsgálata

  Referencia munkáink: – Bevásárlóközpontok üzletei /divatáru-, cipő-, éttermi-, Hervis-, Media Markt üzletek stb./ – Budapesti Műszaki Egyetem különböző épületei – Belügyminisztérium és Kormányhivatal különböző épületei – Központi Statisztikai Hivatal – Országos Meteorológiai Szolgálat – Magyar Ügyvédi Kamara – Praktiker üzletek – E-Klub – Gyógyszertárak – Társasházak – Kazán- és hűtőházak, országos szinten – Kávézók, Pizza Hut és McDonald’s üzletek – Egyéb oktatási intézmények /iskola, technikum/ – Óra- és ékszer üzletek – Szórakozóhelyek

  Perecz László

  RÉGI VEZETÉKEK CSERÉJE

  Régi vezeték cseréje akkor szükséges, mikor már nem lehet a meglévő elektromos hálózat bővítése. Nem elég csak nagyobb biztosítékokra lecserélni a meglévőket, – mivel a kötések is elöregednek, az alumínium vezetékek könnyen eltörnek a kapcsolók, konnektorok cserélésekor. Az elöregedett elektromos hálózat nem bírja el a mai nagy teljesítményű fogyasztókat. Gondoljunk csak bele. 30 – 40 éve milyen fogyasztók voltak a háztartásokban. Körtárcsás mosógép, esetleg elektromos kávéfőző, (rakéta) porszívó. Régen ilyen fogyasztókra tervezték a hálózatot. Ma már automata mosógép, 1500 W-os porszívó, mosogatógép, vízforraló, mikrosütő vannak jelen háztartásunkban. Ezek mind nagy teljesítményű berendezések. Ha ilyen háztartási eszközöket üzemeltetünk, a régi rendszerünkön valószínűleg sűrűn kell biztosítékot cserélni – és számolhatunk azzal is, hogy lakástűz is keletkezhet. Ha az utóbbi eshetőséggel is számolunk, akkor még mindig jobb ha pár tízezret rákölt egy felújítás során az elektromos hálózatra. Legtöbbször az ilyen nagy munkáknál a telefon vezetékek és a kábeltévés vezetékek is bekerülnek a falba, és nem látszódnak a (matávos) szögelések a falon és az ajtótokon.

   MÉSZÁROS PÉTER VILLANYSZERELŐ NON- STOP HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ TEL.: +36306040927

  KONNEKTOROK, KAPCSOLÓK CSERÉJE

  Konnektorok, kapcsolók cseréje. Lakás felújítás során ha nem indokolt az egész elektromos hálózat felújítása, – egyszerűen egy órás munkával festés előtt leszerelésre kerülnek a régi szerelvények és festés után pedig felszerelésre kerülnek az új kapcsolók, konnektorok. Utána ellenőrizni kell a földelést a konnektorokban. A konnektor csere most akciós! Minden tizediket ingyen cseréljük! 🙂

  VILLANYSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT

  Mészáros Péter villanyszerelő Vállalkozó

  HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ!Tel.: 06306040927

  ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

  Érintésvédelmi felülvizsgálat

  Érintésvédelmi felülvizsgálat gyakorlatilag mindenhol kötelező. Ezen vizsgálat gyakoriságát a szabványok és rendeletek határozzák meg. Kérje szaktanácsadásunkat szerelőinktől.

  Mészáros Péter VILLANYSZERELŐ Vállalkozó Tel.: +36306040927

  Szüksége van egy villanyszerelőre otthonában?

  Mi adjuk a legjobb szolgáltatást Budapesten és vonzáskörzetében. Villanyszerelő mesterembereink a legjobb áron dolgoznak. Mi mindig a megbeszélt időben érkezünk a munkaterületre, ez nálunk garantált.

  Szakembereink kedvesek és segítőkészek.Ők szaktanácsadással és rutinjukkal képesek lesznek megtalálni a megoldást az Ön elektromos problémájára. Villanyszerelőink minden villanyszerelési munkát el tudnak végezni.Ha gyorsszolgáltatásunkat igénybeveszi, egy órán belül megkezdjük a hiba elhárítását.A legmagassab szinvonalú kivitelezést a gyakorlatban használt szabványok betartása garantálja.

  Villanyszerelő Budapest

  Hívjon a 06306040927 telefonszámon, ha bármilyen villanyszerelési munkára van szüksége. Egy órán belül megkezdem k a hibaelhárítást. Villanyszerelés Budapest és környéke.

  MÉSZÁROS PÉTER VILLANYSZERELŐ VÁLLALKOZÓ

  TEL.: 06306040927

  Cimkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

   

  Villamos berendezések Érintésvédelmi, Villámvédelmi és Tűzrendészeti szabványossági felülvizsgálata

  Referencia munkáink: – Bevásárlóközpontok üzletei /divatáru-, cipő-, éttermi-, Hervis-, Media Markt üzletek stb./ – Budapesti Műszaki Egyetem különböző épületei – Belügyminisztérium és Kormányhivatal különböző épületei – Központi Statisztikai Hivatal – Országos Meteorológiai Szolgálat – Magyar Ügyvédi Kamara – Praktiker üzletek – E-Klub – Gyógyszertárak – Társasházak – Kazán- és hűtőházak, országos szinten – Kávézók, Pizza Hut és McDonald’s üzletek – Egyéb oktatási intézmények /iskola, technikum/ – Óra- és ékszer üzletek – Szórakozóhelyek

  Perecz László

   

  Cimkék: , , , , , , , , , ,

  Villanyszerelés gyorsszolgálat Budapest és kőrnyéke +36306040927

  Villanyszerelés gyorsszolgálat Budapest és kőrnyéke 06203282214 Kerület Városrészek I. kerület Várkerület – városrészek: Gellérthegy (egy része), Krisztinaváros (egy része), Tabán (egy része), Vár (Budapest), Víziváros (egy része) II. kerület városrészek: Adyliget, Budakeszierdő (egy része), Budaliget, Csatárka, Erzsébetliget, Erzsébettelek, Felhévíz, Gercse, Hársakalja, Hárshegy, Hűvösvölgy, Kővár, Kurucles, Lipótmező, Máriaremete, Nyék, Országút, Pálvölgy, Pasarét, Pesthidegkút-Ófalu, Petneházyrét, Remetekertváros, Rézmál, Rózsadomb, Szemlőhegy, Széphalom, Szépilona, Szépvölgy, Törökvész, Újlak (egy része), Vérhalom, Víziváros (egy része), Zöldmál III. kerület Óbuda-Békásmegyer – városrészek: Aquincum, Aranyhegy, Békásmegyer, Csillaghegy, Csúcshegy, Filatorigát, Hármashatárhegy, Kaszásdűlő, Mátyáshegy, Mocsárosdűlő, Óbuda, Óbudaisziget, Remetehegy, Rómaifürdő, Solymárvölgy, Táborhegy, Testvérhegy, Törökkő, Újlak (egy része), Ürömhegy IV. kerület Újpest – városrészek: Istvántelek, Káposztásmegyer, Megyer, Népsziget (egy része), Székesdűlő, Újpest V. kerület Belváros-Lipótváros – városrészek: Belváros, Lipótváros VI. kerület Terézváros – városrész: Terézváros VII. kerület Erzsébetváros – városrészek: Erzsébetváros, Istvánmező (egy része) VIII. kerület Józsefváros – városrészek: Istvánmező (egy része), Józsefváros, Kerepesdűlő, Tisztviselőtelep IX. kerület Ferencváros – városrészek: Ferencváros, Gubacsidűlő, József Attila lakótelep X. kerület Kőbánya – városrészek: Felsőrákos, Gyárdűlő, Keresztúridűlő, Kőbánya-Kertváros, Kúttó, Laposdűlő, Ligettelek, Népliget, Óhegy, Téglagyárdűlő, Újhegy XI. kerület Újbuda – városrészek: Albertfalva, Dobogó, Gazdagrét, Gellérthegy (egy része), Hosszúrét, Infopark, Kamaraerdő, Kelenföld, Kelenvölgy, Kőérberek, Lágymányos, Madárhegy, Nádorkert, Őrmező, Örsöd, Péterhegy, Pösingermajor, Sasad, Sashegy (egy része), Spanyolrét, Szentimreváros, Tabán (egy része) XII. kerület Hegyvidék – városrészek: Budakeszierdő (egy része), Csillebérc, Farkasrét, Farkasvölgy, Istenhegy, Jánoshegy, Kissvábhegy, Krisztinaváros (egy része), Kútvölgy, Magasút, Mártonhegy, Németvölgy, Orbánhegy, Sashegy (egy része), Svábhegy, Széchenyihegy, Virányos, Zugliget XIII. kerület Angyalföld, Margitsziget, Népsziget (egy része), Újlipótváros, Vizafogó XIV. kerület Zugló – városrészek: Alsórákos, Herminamező, Istvánmező, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökőr, Városliget XV. kerület városrészek: Pestújhely, Rákospalota, Újpalota XVI. kerület városrészek: Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom XVII. kerület Rákosmente – városrészek: Akadémiaújtelep, Madárdomb, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákoskert, Rákosliget, Régiakadémiatelep XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre – városrészek: Alacskai úti lakótelep, Almáskert, Bélatelep, Belsőmajor, Bókaytelep, Erdőskert, Erzsébettelep, Ferihegy, Ganzkertváros, Ganztelep, Gloriett-telep, Halmierdő, Havanna-telep, Kossuth Ferenc-telep, Lakatostelep, Liptáktelep, Lónyaytelep, Miklóstelep, Rendessytelep, Szemeretelep, Szent Imre-kertváros, Szent Lőrinc-telep, Újpéteritelep XIX. kerület Kispest – városrészek: Kispest, Wekerletelep XX. kerület Pesterzsébet – városrészek: Gubacsipuszta, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Pesterzsébet, Pesterzsébet-Szabótelep XXI. kerület Csepel – városrészek: Csepel-Belváros, Csepel-Kertváros, Csepel-Ófalu, Csepel-Rózsadomb, Csepel-Szabótelep, Csillagtelep, Erdőalja, Erdősor, Gyártelep, Háros, Királyerdő, Királymajor, Szigetcsúcs XXII. kerület Budafok-Tétény – városrészek: Baross Gábor-telep, Budafok, Budatétény, Nagytétény XXIII. kerület Soroksár – városrészek: Millenniumtelep, Soroksár, Soroksár-Újtelep

  Apró munka is munka!

  A legapróbb munkára is kimegyünk. Például  “lóg a konnektor” vagy hiába csavar új izzót a csillárba utána sem világít. Idegesítően zúg a kaputelefon és nem hallja aki éppen becsönget, szét hullott az elektromos zár a kapuban stb…..

  Hívjon 06306040927 telefonszámon és a villanyszerelő mester megoldja az Ön elektromos problémáját.

  KAPUTELEFON ÉS VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK AZ ALÁBBI BUDAPESTI KERÜLETEKBEN

  HÉTVÉGÉN IS NON-STOP HÍVHATÓ TELEFONSZÁM: +36306040927

  Kaputelefon és villanyszerelést vállalunk az alábbi kerületekben:

  Budapest I. kerület

  Budapest II. kerület

  Budapest III. kerület

  Budapest IV. kerület

  Budapest V. kerület

  Budapest VI. kerület

  Budapest VII. kerület

  Budapest VIII. kerület

  Budapest IX. kerület

  Budapest X. kerület

  Budapest XI. kerület

  Budapest XII. kerület

  Budapest XIII. kerület

  Budapest XIV. kerület

  Budapest XV. kerület

  Budapest XVI. kerület

  Budapest XVII. kerület

  Budapest XVIII. kerület

  Budapest XIX. kerület

  Budapest XX. kerület

  Budapest XXI. kerület

  Budapest XXII. kerület

  Budapest XXIII. kerület

  VILLANYSZERELÉS NON-STOP TEL.: +36306040927

  Ügyeletes villanyszerelőink fogadják hívásaikat a nap 24 órájában a +36306040927 telefonszámon.